Chuyển đến nội dung

Xe đẩy

Giỏ của bạn trống trơn

Các Điều Khoản Và Điều Kiện

Vui lòng xem lại các điều khoản cơ bản sau đây chi phối việc bạn sử dụng và mua sản phẩm từ Trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi cấu thành sự đồng ý của bạn để tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản đó ("Thỏa thuận"). Tất cả giá nêu trong trang web này đều bằng đồng Việt Nam.

Tổng quan

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản chi phối việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản đã thay đổi. Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi, di chuyển hoặc xóa các phần hoặc có thể thêm vào Trang web của chúng tôi.

Hạn chế sử dụng

Bạn hiểu và chấp nhận rằng tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, video, tin nhắn hoặc tài liệu khác xuất hiện trên Trang web này (gọi chung là 'Nội dung') đều thuộc quyền sở hữu của Công ty MW Mother and Baby Việt Nam Limited hoặc người cấp phép của nó. Bạn tuyệt đối bị cấm sử dụng bất kỳ Nội dung nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Công ty TNHH MW Mother and Baby Việt Nam hoặc người cấp phép của Công ty. Trừ khi có quy định khác ở đây, không tài liệu nào được phép sao chép, phân phối, tái bản, tải xuống, hiển thị, đăng, truyền hoặc sao chép dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty TNHH MW Mother and Baby Việt Nam, và/hoặc người cấp phép thích hợp. Bất kỳ việc sử dụng trái phép bất kỳ tài liệu nào có trên Trang web này đều có thể vi phạm luật bản quyền trong nước và/hoặc quốc tế, luật về quyền riêng tư và công khai cũng như các quy định và đạo luật về truyền thông.

Thông tin sản phẩm

Hầu hết các sản phẩm được trưng bày tại Trang web đều có sẵn tại một số cửa hàng làm mẹ chọn lọc cho đến khi hết hàng. Trong một số trường hợp, hàng hóa trưng bày để bán tại Trang web có thể không có sẵn tại các cửa hàng của Motherwork . Giá hiển thị trên Trang web được tính bằng Đồng Việt Nam.

Màu sắc

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để hiển thị chính xác nhất có thể màu sắc của các sản phẩm xuất hiện trên Trang web. Tuy nhiên, vì màu sắc thực tế bạn nhìn thấy sẽ phụ thuộc vào màn hình của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình hiển thị bất kỳ màu nào của màn hình sẽ chính xác.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Trang web này và tất cả nội dung của trang web được cung cấp trên cơ sở 'nguyên trạng' mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo đảm quyền sở hữu hoặc bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. Bạn thừa nhận, bằng việc sử dụng trang web, rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng trang web, rằng bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi chi phí liên quan đến tất cả các dịch vụ hoặc sửa chữa cần thiết đối với bất kỳ thiết bị nào bạn sử dụng liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi , và Công ty TNHH MW Mẹ Và Bé Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc bạn sử dụng trang này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm không chính xác

Đôi khi, có thể có thông tin trên Motherswork.com.vn (thuộc sở hữu của Công ty TNHH MW Mother and Baby Việt Nam) có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả và tình trạng còn hàng. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ sai sót, không chính xác hoặc thiếu sót nào, thay đổi hoặc cập nhật thông tin và hủy/làm mất hiệu lực đơn hàng/mua hàng của bạn bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước (hoàn lại một phần sẽ được cấp cho các đơn hàng bị tính phí quá mức và đơn hàng sẽ bị hủy khi sạc dưới mức).

Giảm giá & Khuyến mãi

motherwork.com.vn (thuộc sở hữu của Công ty TNHH MW Mother and Baby Việt Nam) có quyền thay đổi các chương trình giảm giá, khuyến mãi mà không cần thông báo trước. Các chương trình giảm giá và khuyến mãi trực tuyến được thực hiện riêng biệt với các cửa hàng làm việc của mẹ và không được sử dụng để mua hàng tại cửa hàng. Các khoản giảm giá được nêu trực tuyến cũng không được áp dụng cho các mặt hàng được kiểm soát giá như sản phẩm từ Stokke, v.v. và các mặt hàng đã được giảm giá hoặc đang trên giá bán.

Liên kết đến các trang web và dịch vụ khác

Trong trường hợp Trang web này chứa các liên kết đến các dịch vụ và tài nguyên bên ngoài, tính khả dụng và nội dung mà Công ty TNHH MW Mẹ Và Bé Việt Nam không kiểm soát, mọi thắc mắc liên quan đến bất kỳ dịch vụ hoặc tài nguyên nào như vậy hoặc bất kỳ liên kết nào tới đó, vui lòng liên hệ với dịch vụ hoặc tài nguyên cụ thể bên ngoài.